Tiedote 13.6.2012 - Korkeimman oikeuden jäsenen virkaan esitetään osastopäällikkö Jarmo Littusta

Julkaistu 13.6.2012

Korkein oikeus (KKO) esittää 1.8.2012 avoimeksi tulevaan jäsenen virkaan nimitettäväksi osastopäällikkö, varatuomari Jarmo Littusta.

Jarmo Littunen on toiminut keväästä 2005 alkaen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut oikeusministeriössä muun muassa apulaisosastopäällikkönä ja lainsäädäntöneuvoksena.

Oikeusministeri esittelee viran täyttöä koskevan asian myöhemmin valtioneuvoston yleisistunnossa. Nimityspäätöksen tekee tasavallan presidentti.

Korkein oikeus äänesti nimitysesityksestä.


Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Pia Sive, p. 02956 40052 tai pia.sive@oikeus.fi