Tiedote 9.5.2012 - Epäillyn esitutkinnassa antamien lausumien käyttö oikeudenkäynnissä kiellettiin

Julkaistu 9.5.2012

Korkein oikeus (KKO) on tänään antamallaan ratkaisulla kieltänyt käyttämästä syyllisyyttä tukevana näyttönä epäillyn esitutkinnassa antamia lausumia. Vangittuna ollut epäilty ei ollut yksiselitteisesti ja tietoisena hänelle rikoksesta epäiltynä kuuluvista oikeuksista luopunut oikeudestaan avustajaan esitutkinnassa. Epäillyn lausumat oli saatu itsekriminointisuojaa loukkaamalla ja lausumien käyttö syyllisyyttä tukevana näyttönä kiellettiin.

Tapahtumat liittyvät vuoden 2009 itsenäisyyspäivää seuranneen yön tapahtumiin Helsingissä sijaitsevassa hotellissa, jossa yksi henkilö kuoli ja toinen vammautui käytettyään heroiinia kokaiinin sijasta. Rikoksesta epäiltynä otettiin 11.12.2009 kiinni Nigeriasta kotoisin oleva henkilö, joka vangittiin 15.12.2009 ja jota kuultiin esitutkinnassa muun muassa 16.12.2009 ja 21.12.2009. Poliisi oli esitutkinnassa kertonut epäillylle tämän oikeudesta avustajaan. Vangitsemisistunnossa 15.12.2009 käräjäoikeus oli määrännyt epäillylle puolustajan, joka ei ollut kuitenkaan tavannut epäiltyä ennen kuulusteluja 16.12.2009 ja 21.12.2009. Epäillyllä ei ollut näissä esitutkintakuulusteluissa avustajaa.

Syyttäjä vaati rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta sekä törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Oikeudenkäynnin aikana syyttäjä vetosi syyllisyyttä tukevana näyttönä syytetyn lausumiin esitutkinnassa, koska syytetyn kertomus oli ollut oikeudenkäynnissä erilainen kuin esitutkinnassa.

KKO totesi, että rikoksesta epäillyn oikeudella avustajan käyttöön heti esitutkinnan alusta alkaen turvataan epäillyn itsekriminointisuojaa, eli jokaisen oikeutta olla joutumatta pakotetuksi myötävaikuttamaan syyllisyytensä selvittämiseen, sekä muita puolustautumismahdollisuuksia. Jos epäillyn oikeus avustajan käyttöön esitutkinnassa ei ollut toteutunut, syytetyn oikeuksille aiheutuu korjaamatonta vahinkoa, jos tuomiossa syyllisyyden tueksi nojaudutaan hänen esitutkinnassa antamiinsa lausumiin. Epäillyn oikeuksien loukkaaminen on mahdollista välttää siten, että hänen syyllisyyttään tukevia lausumia ei hyödynnetä oikeudenkäynnissä.

KKO katsoi, että rikoksista epäilty ei ollut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön edellyttämin tavoin pätevästi luopunut oikeudestaan avustajaan esitutkinnassa eikä hän ollut ollut muutoinkaan riittävällä tavalla tietoinen rikoksesta epäillylle kuuluvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Tällaisessa tilanteessa epäillyn kertomus ei perustunut vapaaehtoisuuteen ja lausumat oli saatu epäillyn itsekriminointisuojaa loukkaamalla. KKO kielsi epäillyn esitutkinnassa 16.12.2009 ja 21.12.2009 antamien lausumien käyttämisen syyllisyyttä tukevana näyttönä. KKO kumosi hovioikeuden tuomion ja palautti asian hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Lisätiedot: Esittelijä Timo Ojala, p. 02956 40073

Ratkaisu (9.5.2012, R2011/704) on tilattavissa kirjaamosta,
p. 02956 40050

KKO:2012:45