Tiedote 25.5.2012 - Riihi säätiön asiassa tuomio 12 törkeästä avustuspetoksesta

Julkaistu 25.5.2012

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut yleishyödyllistä asuntorakennustoimintaa harjoittaneen Riihi säätiön hallituksen entisen puheenjohtajan kahden vuoden kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 12 törkeästä avustuspetoksesta sekä hovioikeuden syyksilukemista törkeistä kavalluksista. Hovioikeus oli äänestyksen jälkeen tuominnut puheenjohtajan yhden vuoden kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen yhdestä törkeästä avustuspetoksesta ja 17 törkeästä kavalluksesta.

Avustuspetosten osalta hovioikeus oli katsonut, että Riihi säätiön rakennuttamissa asuntorakennuskohteissa oli annettu arava- ja korkotukilainoja haettaessa vääriä tietoja eikä oikeita tietoja ollut toimitettu rakentamisen päätyttyäkään niin sanottuja loppuhintailmoituksia annettaessa. Hovioikeus oli kuitenkin yhtä tapausta lukuun ottamatta hylännyt törkeitä avustuspetoksia koskevat syytteet, koska väärien tietojen ei katsottu olleen avustuspetoksen tarkoittamalla tavalla omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustusten saantiin, määrään tai ehtoihin.

KKO katsoi, että puheenjohtajan menettely, jolla hän oli muun muassa läpilaskutuksen avulla ohjannut perusteettomasti varoja eräille yhtiöille, oli selvästi yleishyödyllisen vuokra-asuntotuotannon tukijärjestelmän perusperiaatteiden vastaista. Hän oli hankkinut itselleen tai näille yhtiöille laitonta hyötyä runsaan 2,6 miljoonan markan eli runsaan 400 000 euron arvosta. Hovioikeuden kannasta poiketen KKO katsoi, ettei menettelyn moitittavuutta vähentänyt se, että nämä ylimääräiset edut oli hankittu huomattavia pääomia vaativan rakennustoiminnan yhteydessä ja että niiden vaikutus asukkaiden maksamien vuokrien tasoon oli ilmeisesti yleensä ollut verraten vähäinen.

KKO katsoi hovioikeuden tavoin puheenjohtajan syyllistyneen avustuspetokseen yhden asuntorakennuskohteen osalta siltä osin, kun rakennuskohteessa oli tehty kohteen arvoa nostavia lisä- ja muutostöitä vastoin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen eli aikaisemman Valtion asuntorahaston (ARA) hyväksyntää. Seitsemässä muussa rakennuskohteessa lisä- ja muutostöiden teettämisen ei katsottu olleen avustuspetossäännöksessä tarkoitetulla tavalla olennaista avustusten saannin, määrän tai ehtojen kannalta.

KKO myös pääosin hyväksyi ARA:n esittämän rangaistusvaatimuksen avustuspetoksista siltä osin, kuin puheenjohtaja oli lainannut kiinteistöyhtiöiden saamia valtion tukemia asuntotuotantoon tarkoitettuja lainavaroja edelleen korotta itselleen, eräälle yhtiölle sekä Riihi säätiölle. Samanaikaisesti puheenjohtaja ja hänen lähipiiriinsä kuuluvat yksityishenkilöt sekä hänen omistamansa yhtiö olivat antaneet kiinteistöyhtiöille rahoitusvajeen kattamiseksi lainoja, joista nämä olivat perineet korkoa.

Rangaistusta mitattaessa KKO kiinnitti muun muassa huomiota siihen, että puheenjohtajan menettelytavat osoittivat tietoista pyrkimystä hyötyä valtion tuesta selvästi moitittavalla tavalla. Lähtökohtaisesti oikeudenmukaisena rangaistuksena syyksiluetuista törkeistä avustuspetoksista ja törkeistä kavalluksista KKO piti kolmen vuoden kuuden kuukauden vankeusrangaistusta. Rangaistusta kuitenkin alennettiin sen vuoksi, että asian esitutkinta, syyteharkinta ja oikeudenkäynti olivat kestäneet yhteensä yli kymmenen vuotta.

ARA:n esittämä pääomaltaan yli 3,5 miljoonan euron vahingonkorvausvaatimus Riihi säätiön entistä hallituksen puheenjohtajaa kohtaan palautettiin Oulun käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Lisätiedot: Viestintäpäällikkö Pia Sive, p. 029 3640052

Tuomio (25.5.2012 dnro R2010/798) on tarvittaessa tilattavissa kirjaamosta, p. 029 3640050 tai korkein.oikeus(at)oikeus.fi