Korkeimmassa oikeudessa haettavana 1.6.2020 avoimeksi tuleva kansliapäällikön (D15) virka

Viimeinen hakupäivä:
28.02.2020
Ilmoittava virasto:
Korkein oikeus

Korkeimmassa oikeudessa julistetaan haettavaksi 1.6.2020 avoimeksi tuleva

kansliapäällikön (D15) virka.

Kansliapäällikkö huolehtii korkeimman oikeuden presidentin lähimpänä apuna siitä, että korkeimman oikeuden toiminta sujuu asianmukaisesti. Hän johtaa kanslian toimintaa ja hänen vastuulleen kuuluvat monipuoliset henkilöstö-, talous- ja muut hallinnon tehtävät. Kansliapäällikkö osallistuu myös lainkäyttötoiminnan kehittämiseen. Hänen tehtäviinsä kuuluu lisäksi yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Kansliapäällikkö toimii esittelijänä korkeimman oikeuden täysistunnossa muissa kuin lainkäyttöasioissa.

Hakijan tulee täyttää tuomioistuinlaissa säädetyt tuomarin viran kelpoisuusvaatimukset. Tutkintovaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Viran menestyksellisen hoitamisen kannalta merkityksellisiä ovat hallinnollinen kokemus, kokemus lainkäytöstä, johtamiskokemus, hyvät asia- ja henkilöstöjohtamisen taidot sekä hyvät organisointi-, yhteistyö- ja viestintätaidot. Aktiivinen kehittämisote, joustavuus ja paineensietokyky ovat tarpeellisia viran hoidossa.

Virka on viraston yhteinen.

Hakemus toimitetaan 28.2.2020 klo 16.15 mennessä korkeimman oikeuden kirjaamoon, PL 301, 00171 Helsinki (käyntiosoite Pohjoisesplanadi 3) tai sähköpostitse osoitteella korkein.oikeus@oikeus.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi.

Lisätietoja virasta antaa korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen, puh. 02956 40101 (sihteeri).

 
Julkaistu 3.2.2020