Suomeksi - På svenska - In English - Sme - Fr - Ru - Et - De

Korkein oikeus

Korkein oikeus

Etusivu » Lausunnot

Lausunnot

Korkein oikeus antaa lausuntoja tasavallan presidentille armahdusasioissa sekä oikeusministeriölle rikoksentekijöiden ulkomaille luovuttamista koskevissa asioissa. Korkein oikeus antaa pyydettäessä tasavallan presidentille lausunnon eduskunnan hyväksymistä laeista sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä maakuntalaeista. Korkein oikeus voi myös oma-aloitteisesti esittää valtioneuvostolle lain säätämistä tai muuttamista. Korkein oikeus voi lisäksi antaa lausuntoja lakiesityksistä.

Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevat lausunnot

Oikeusministeriö voi pyytää korkeimmalta oikeudelta lausunnon Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä maakuntalaeista ennen kuin ne esitellään tasavallan presidentille. Lausunnot julkaistaan ruotsinkielisinä. Alla olevasta linkistä pääset sivulle, jolla julkaistaan kaikki Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevat lausunnot.

Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevat lausunnot (ruotsiksi) 
Julkaistu 18.4.2017