Euroopan unionin tuomioistuin vierailee korkeimmassa oikeudessa

Julkaistu 16.5.2017

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) valtuuskunta vierailee korkeimmassa oikeudessa (KKO) maanantaina 22. toukokuuta 2017. Presidentti Koen Lenaertsin lisäksi vierailuun osallistuu unionin tuomioistuimen tuomareita ja julkisasiamiehiä.

KKO ja korkein hallinto-oikeus (KHO) järjestävät KKO:ssa 22.5.2017 seminaarin, jossa tuomioistuinten jäsenet keskustelevat ennakkoratkaisupyyntöjä koskevasta menettelystä ja eräistä unionin oikeutta koskevista asioista. KHO:ssa järjestetään puolestaan 24.5.2017 kutsuvierasseminaari, jossa presidentti Lenaerts pitää puheenvuoron jäsenvaltioiden välisen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta.

Toukokuun 21.-24. tapahtuva virallinen vierailu Suomeen on osa EUT:n sekä unionin jäsenmaiden ja kansallisten tuomioistuinten yhteistoimintaa. Vierailua isännöivät KKO:n ja KHO:n lisäksi ulkoasiain- ja oikeusministeriöt.

Viimeksi unionin tuomioistuin on vieraillut Suomessa vuonna 2006.

Oikeusministeriön uutinen 16.5.2017
Korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 16.5.2017

Lisätiedot:
Oikeusneuvos Tuula Pynnä, korkein oikeus, p. 02956 40000
Oikeusneuvos Niilo Jääskinen, korkein hallinto-oikeus, p. 02956 40271