KKO torjui asunto-osakkeiden lunastusta koskeneen vaatimuksen

Julkaistu 17.1.2017

Korkein oikeus (KKO) on julistanut pätemättömäksi vaatimuksen, joka koski oululaisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden lunastamista yhtiöjärjestyksessä olleen lunastuslausekkeen perusteella.

Tapauksessa asunnonomistaja oli myynyt huoneiston hallintaan oikeuttavasta osakeryhmästään yhden murto-osuuden (1/3) pojalleen ja toisen murto-osuuden (1/3) tämän avopuolisolle. Myyjä oli pitänyt itsellään kolmannen murto-osuuden (1/3) osakeryhmästä. Kaupan jälkeen toinen samaan asunto-osakeyhtiöön kuulunut osakkeenomistaja oli asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä olleen lunastuslausekkeen perusteella esittänyt lunastusvaatimuksen koko osakeryhmän lunastamiseksi myyjältä ja ostajilta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkaat olivat oikeutettuja lunastamaan osakkeen, jos osake kaupan, vaihdon tai lahjan kautta siirtyi muulle kuin yhtiön osakkaalle.

KKO:n mukaan ensinnäkään myyjälle itselleen jäänyttä osuutta ei ollut mahdollista lunastaa, koska sen omistusoikeus ei ollut siirtynyt alkuperäiseltä omistajalta kenellekään. Toiseksi KKO katsoi, että saman huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet muodostavat kokonaisuuden, jonka hajottaminen saattaa johtaa epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestystä ei ollut syytä tulkita siten, että se olisi oikeuttanut lunastukseen, kun osakeryhmästä oli myyty vain murto-osa.

Oulun käräjäoikeuden mukaan lunastusta tavoitellut henkilö olisi saanut lunastaa pojan ja tämän avopuolison saamat osuudet. Rovaniemen hovioikeus oli puolestaan katsonut, ettei myyjän perillisenä olleen pojan osuutta olisi voinut lunastaa, mutta hovioikeus olisi hyväksynyt avopuolison saaman osuuden lunastamisen.

Lisätiedot: Esittelijä Pertti Lenkkeri, p. 029 56 43308, pertti.lenkkeri(at)oikeus.fi

Tuomio (S2015/699, 17.1.2017) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi