Etusivu » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2014 » Antti Rinnettä koskeva hovioikeuden vapauttava päätös jätettiin ennalleen

Antti Rinnettä koskeva hovioikeuden vapauttava päätös jätettiin ennalleen

Julkaistu 9.10.2014

Korkein oikeus (KKO) ei muuttanut Helsingin hovioikeuden päätöstä, jolla ammattiliitto Pro ry:n puheenjohtajana toiminut Antti Rinne vapautettiin käräjäoikeuden syyskuussa 2011 antamasta sakkotuomiosta. Helsingin käräjäoikeus langetti tuomion katsottuaan Rinteen syyllistyneen lakkoilmoituksia koskeviin laiminlyönteihin.

Rinteelle rangaistusta vaati Teknologiateollisuus ry:n 16 jäsenyritystä. Yritysten mukaan laiminlyönnit olivat olleet työriitojen sovittelusta annetun lain vastaisia.

Helsingin hovioikeus totesi asiaa koskevassa päätöksessään joulukuussa 2012, ettei yksittäisillä yrityksillä ollut asiassa syyteoikeutta, vaikka osa niistä katsoi itselleen aiheutuneen vahinkoa lakkoilmoitusten laiminlyönnin vuoksi.

KKO:ssa kysymys oli siitä, olivatko työtaistelun kohteena olleet yhtiöt asianomistajia työriitojen sovittelusta annetun lain rikkomista koskevassa asiassa. KKO:n päätöksen mukaan työriitalain säännös työnseisauksen ilmoittamisesta ennakolta vastapuolelle edistää ensisijaisesti työriitojen sovittelun onnistumista varaamalla vastapuolena toimivalle neuvotteluosapuolelle riittävästi aikaa harkita työnseisauksen uhalla esitettyjä vaatimuksia ja neuvotella niistä. Näin ollen säännös tai muutkaan työriitojen sovittelusta annetun lain tavoitteita ja yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämistä koskevat näkökohdat eivät puoltaneet asianomistaja-aseman myöntämistä yrityksille, joissa lakot oli pidetty. Sen sijaan asianomistaja-asema ja sitä myöten syyteoikeus olisivat kuuluneet työriidan neuvotteluosapuolena toimineelle Teknologiateollisuus ry:lle.

Lisätiedot: Esittelijäneuvos Janne Kanerva, p. 02956 40063, janne.kanerva(at)oikeus.fi

Päätös (9.10.2014, R2013/165) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050 tai osoitteesta korkein.oikeus(at)oikeus.fi