WinCapita‐asiassa tuomio törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta

Julkaistu 27.2.2014

Korkein oikeus (KKO) on tänään antanut ratkaisun WinCapita‐asiassa. Ratkaisussaan KKO piti ennallaan Helsingin hovioikeuden tuomion, jolla Hannu Kailajärvi oli tuomittu törkeästä petoksesta ja rahankeräysrikoksesta yhteensä viiden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Myös Kailajärven entiselle naisystävälle tuomittu yhden vuoden ja kolmen kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus avunannosta rikoksiin jäi pysyväksi. KKO:ssa arvioitavana oli ainoastaan rahankeräysrikos.

KKO:n mukaan rahankeräysten järjestäminen missä tahansa tarkoituksessa pyramidipelin muodossa oli ollut tekoaikana rangaistavaa. Tällaisen teon rangaistavuus oli KKO:n mukaan käynyt säännöksistä ilmi selvästi ja yksiselitteisesti. Näin ollen teosta oli tuomittava rangaistus. Kailajärvi ei ollut myöskään voinut erehtyä pitämään menettelyään sallittuna, kuten hän itse oli valituksessaan esittänyt.

KKO:n mukaan periaatteessa lähtökohtana asiassa voitiin pitää sitä, että rahankeräysrikos sisältyy ankarammin rangaistavaan törkeään petokseen. KKO kuitenkin painotti pyramidipelin muodossa toimeenpantavan rahankeräysrikoksen erityistä luonnetta. Ominaista on, että peli etenee toisilleen läheisten piirissä, laajenee nopeasti ja aiheuttaa pyramidin kaatuessa paitsi taloudellisia myös sosiaalisia vahinkoja. Näistä syistä Kailajärvi tuli tuomita myös rahankeräysrikoksesta, eikä ainoastaan törkeästä petoksesta.

Ratkaisusta on äänestetty (3 ‐ 2). Kaksi jäsentä olisi hylännyt syytteen rahankeräysrikoksesta ja avunannosta siihen.

KKO:ssa on edelleen vireillä WinCapitaan liittyviä asioita. Valituslupa on myönnetty jutuissa, joissa on kysymys siitä, tuleeko klubiin varojaan sijoittaneiden menettää saamansa tuotot valtiolle kokonaan tai osittain.

Tuomio (R2013/129, 27.2.2014) on tilattavissa kirjaamosta, p. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Lisätiedot: Oikeusihteeri Teemu Vanhanen, p. 02956 40151, teemu.vanhanen(at)oikeus.fi

Lisätiedot vireillä olevissa WinCapita‐asioissa (R2013/920, R2013/1016, R2013/1018): Esittelijäneuvos Janne Kanerva, p. 02956 40063, janne.kanerva(at)oikeus.fi