Suomeksi - På svenska - In English - Sme - Fr - Ru - Et - De

Korkein oikeus

Korkein oikeus

Etusivu » Ajankohtaista » Avoimet virat » Työtuomioistuimen presidentin (D 19) virka

Työtuomioistuimen presidentin (D 19) virka

Viimeinen hakupäivä:
28.07.2017
Ilmoittava virasto:
Korkein oikeus

Työtuomioistuimessa julistetaan haettavaksi

työtuomioistuimen presidentin (D 19) virka,

joka tulee avoimeksi 1.1.2018 ja täytetään määräajaksi.

Virkaa koskevista kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaitovaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa. Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi virkaan nimitettävältä edellytetään myös johtamistaitoa.

Virka täytetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun nimitettävä täyttää tuomarille säädetyn eroamisiän.

Hakemukset on toimitettava korkeimpaan oikeuteen viimeistään perjantaina 28.7.2017 ennen viraston aukioloajan päättymistä. Korkeimman oikeuden postiosoite on PL 301, 00171 Helsinki ja sähköpostiosoite korkein.oikeus@oikeus.fi. Korkeimman oikeuden kirjaamon käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 3, Helsinki.

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, puh. 02956 40110.

Korkeimmassa oikeudessa 16.6.2017

Kansliapäällikkö

Tommi Vuorialho

 
Julkaistu 15.6.2017