Korkeimmassa oikeudessa julistetaan haettavaksi jäsenen virka, joka tulee avoimeksi 1.4.2018 lukien.

Viimeinen hakupäivä:
12.01.2018
Ilmoittava virasto:
Korkein oikeus

Korkeimmassa oikeudessa julistetaan haettavaksi

jäsenen virka, joka tulee avoimeksi 1.4.2018 lukien.

Korkeimman oikeuden jäsenten kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä säädetään tuomioistuinlaissa. Virkaan toivotaan sekä mies- että naishakijoita.

Hakemus liitteineen toimitetaan 12.1.2018 klo 16.15 mennessä korkeimman oikeuden kirjaamoon, postiosoitteeseen PL 301, 00171 Helsinki, tai sähköpostiosoitteeseen korkein.oikeus@oikeus.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 3.

Korkeimmassa oikeudessa 5.12.2017

Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho

 
Julkaistu 5.12.2017